Little Inspirations is delighted to have been chosen to deliver Open Access Play sessions from Rhydyfelin Children’s Centre, Holly St, Rhydyfelin.

The Play service operated by RCT Council offers a range of activities across Rhondda Cynon Taf for all children and young people aged between 5 and 14, these include; Open Access Play, Family Play Programmes and Care2Play.
Open Access Play
Freely available term-time and holiday time play provision across the county on behalf of the council for 5-14 year olds.

From Monday 8th April 2024 Little Inspirations will provide Open Access Play every Monday during Term Time from 3.30pm-5.30pm.  We will also operate 3 x 2 hour weekly sessions during school holidays (not including Christmas holidays)

The sessions are free to attend but we require a Registration Form to be completed for your child to attend.

Open Access Play Registration Form

 

Mae Little Inspirations yn falch iawn o gael eu dewis i gyflwyno sesiynau Chwarae Mynediad Agored o Ganolfan Blant Rhydyfelin, Holly St, Rhydyfelin.

Mae’r gwasanaeth Chwarae a weithredir gan Gyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ar draws Rhondda Cynon Taf ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc rhwng 5 a 14 oed, gan gynnwys; Chwarae Mynediad Agored, Rhaglenni Chwarae i Deuluoedd a Care2Play.

Chwarae Mynediad Agored

Darpariaeth chwarae yn ystod y tymor ac amser gwyliau sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar draws y sir ar ran y cyngor ar gyfer plant 5-14 oed.

O ddydd Llun 8 Ebrill 2024 bydd Little Inspirations yn darparu Chwarae Mynediad Agored bob dydd Llun yn ystod y tymor rhwng 3.30pm a 5.30pm.  Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau 3 x 2 awr yr wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol (heb gynnwys gwyliau’r Nadolig).

Mae’r sesiynau am ddim i’w mynychu ond mae angen llenwi Ffurflen Gofrestru er mwyn i’ch plentyn fod yn bresennol.
Chwarae Mynediad Agored Ffurflen Cofrestru